Najczęściej kupowane

Informacje

Producenci

Promocje

Dostawcy

REGULAMIN

Informacje ogólne

 

Dane firmy

PUPEKO Aleksander Kosacki

ul Celulozy 109F/2, 04-986 Warszawa

NIP 9591332938

sklep@pupeko.pl

podmiot zarejestrowany w CEDIG przez Urzad Miasta Stołecznego Warszawy 

 

Nr rachunku bankowego 31 2490 0005 0000 4000 4092 6499 Alior Bank

 

Firma Pupeko nie jest płatnikiem VAT.

 

1. Zamówienie w Sklepie Internetowym www.pupeko.pl może złożyć każda osoba, która ukończyła 18 lat i posiada konto w sklepie pupeko.pl

2. Przedmiotem sprzedaży są produkty wymienione w ofertach przedstawionych na stronach Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia.

 

Dane klienta

3. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia 'formularza zamówienia'.

4. Sklep www.pupeko.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia 

 

Przedmiot działalności

5. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.pupeko.pl jest sprzedaż detaliczna za pośrednictwem internetu.

6. Prezentujemy cyfrowe zdjęcia oferowanych wyrobów. Fotografie są własnością firmy Pupeko. Mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a rzeczywistym wyglądem przedmiotu.

7. Każdy zakupiony towar w naszym Sklepie jest fabrycznie nowy. Wszystkie produkty opatrzone logo Pupeko są dziełami handmade i powstały w Polsce.

 

Zakupy

8. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie 'formularza zamówienia' znajdującego się na stronach sklepowych oraz wysłanie go z powodzeniem.

9.  Dostawy odbywają się na terytorium całego kraju, a przygotowanie i realizacja zamówienia trwa do 5 dni roboczych, dodatkowo należy doliczyć czas dostawy.

10. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego www.pupeko.pl wyrażone są w polskich złotych. Są to ceny brutto. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

11. Koszty transportu pokrywa Kupujący.

12. Sklep Internetowy www.pupeko.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

 13. Na wpłatę za złożone zamówienie czekamy 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia

W przypadku braku wpłaty w ciągu 5 dni roboczych, zamówienie zostanie skasowane.

Dostawa

14. Dostawa realizowana jest za pomocą Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, jej koszt jest doliczany do wartości zamówienia zgodnie z podanym na stronie cennikiem.

15. W chwili odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić towar. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń czy wątpliwości powinien niezwłocznie skontaktować się z naszą firmą. 

  

Postępowanie reklamacyjne

16.       Wady fizyczne uszkodzenia powinny być zgłaszane bezzwłocznie najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania przesyłki.  Do wad objętych gwarancją należą uszkodzone napy,  wady fabryczne materiału oraz ewentualne błędy powstałe w procesie produkcji.

17.       Pupeko udziela gwarancji na swoje produkty na okres 3 miesięcy.

18.       Reklamacje mogą być zgłaszane na piśmie lub w formie elektronicznej.

19.       Reklamowany produkt należy przesłać na swój koszt do siedziby firmy Pupeko - towar musi być suchy i czysty.

20.       W przypadku reklamacji złożonej pisemnie lub w formie elektronicznej, reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

21.        Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania przez właściciela sklepu listu zawierającego reklamację w formie pisemnej lub elektronicznej wraz z reklamowanym produktem.

22.       Przy zgłoszeniu reklamacji klient zobowiązany jest wskazać następujące dane: 
a. imię i nazwisko (nazwę) i adres klienta zgłaszającego reklamację, 
b. przedmiot reklamacji, 
c. okoliczności uzasadniające reklamację, 
d. datę zakupu towaru

e. kwotę odszkodowania lub zwrotu innej należności, jeżeli klient żąda ich wypłaty, 
f. numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności

g. podpis reklamującego klienta w przypadku reklamacji wniesionej w formie pisemnej.

23.       Właściciel jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji w tym terminie uważa się, iż reklamacja została uwzględniona.

24.       Pupeko ma prawo nie uznać reklamacji jeśli produkt był używany lub/i konserwowany niezgodnie z zaleceniami.

25   Właściciel udziela odpowiedzi na reklamację złożoną przez klienta w formie pisemnej lub w innej formie zaakceptowanej przez klienta.

26.   Gwarancja udzielana jest na produkty zakupione bezpośrednio w sklepie internetowym Pupeko. Gwarancji nie podlegają produkty Pupeko nabyte „z drugiej ręki”.

27. Gwarancją nie sa objęte produkty z działu Outlet.

Zwroty

28. Klient  może zwrócić zakupione produkty bez podania przyczyny w terminie do 14 dni liczonych od dnia otrzymania przesyłki, jeśli towar nie nosi żadnych oznak użytkowania. Musi być także odesłany w oryginalnym opakowaniu. Koszty wysyłki ponosi zwracający.  Firma Pupeko zwraca kwotę równą wartości odsyłanego towaru + koszt przesyłki do klienta (najtańszego z możliwych sposobów dostarczenia zakupionego produktu) w ciągu 14 dni roboczych (liczonych od dnia otrzymania przesyłki wraz z oświadczeniem od kupującego) na wskazane przez klienta konto bankowe. Wraz ze zwracanym towarem należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Za datę zwrotu towaru przyjmujemy datę jego wysłania na stemplu pocztowym.

29. Nie przyjmujemy zwrotów produktów z działu Outlet.

Postanowienia ogólne

30. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez www.pupeko.pl danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883.

31. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.

32. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące powyższego regulaminu, prosimy o kontakt: sklep@pupeko.pl